Akreditovaný kurz Účtovník / Účtovníčka v meste Poprad alebo Liptovský Mikuláš alebo Humenné

Cieľ kurzu Účtovník / Účtovníčka:

Realizovať hlavný cieľ účtovníctva – zobrazovať ekonomickú realitu podniku.

Cieľová skupina:

Akreditovaný kurz je určený záujemcom, ktorí pôsobia, resp. chcú pôsobiť v oblasti účtovníckej praxe. Účastníci si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií, vedenie účtovných dokumentov v oblasti podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov.

Obsahová náplň kurzu:

  • realizovať hlavný cieľ účtovníctva – zobrazovať ekonomickú realitu podniku
  • vedieť uskutočňovať účtovné operácie v systéme podvojného účtovníctva
  • vystavovať účtovné doklady
  • účtovať bežné účtovné prípady firmy
  • viesť účtovnú a štatistickú agendu
  • ovládať techniku účtovnej uzávierky
  • zostavenie účtovnej uzávierky
Návrat hore