Efektívna komunikácia so zákazníkom alebo obchodným partnerom

Ciele tréningu: Zdokonaliť svoje komunikačné zručnosti so zákazníkom / obchodným partnerom. Efektívne oslovenie, kladenie požiadaviek na kooperáciu zákazníka / obchodného partnera, reakcie na jeho otázky a námietky s cieľom udržať si jeho záujem do budúceho obdobia. Korektne komunikovať nepríjemné a záťažové informácie.

Obsahové zameranie:

  • čo sa očakáva od prozákazníckeho prístupu
  • 5 krokov komunikácie so zákazníkom / obchodným partnerom
  • interpersonálna komunikácia so zákazníkom / obchodným partnerom
  • efektívne presviedčanie a argumentácia
  • techniky uzatvárania rozhovoru so zákazníkom / obchodným partnerom
  • modelovanie a prehrávanie priebehu rozhovorov s rôznymi typmi
Návrat hore