Preventívne poradenstvo podľa § 79 ods. 3 Zákona č. 138/2019 Z. z.

„Zamestnávateľ najmenej jedenkrát ročne zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo a umožní im absolvovať poradenstvo zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznanie a riešenie konfliktov.“

Na výber je z troch modulov:

Preventívne poradenstvo poskytujeme v rámci celého Slovenska. Minimálna cena za skupinu je 150 € s DPH, maximálna 300 € s DPH.

Návrat hore